Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Regulamin Konkursu Piosenki scen@niemena

Podajemy tekst Regulaminu Konkursu Piosenki scen@niemena  - karta zgłoszenia do konkursu oraz lista rekomendowanych utworów już wkrótce

12 festiwal młodych talentów NIEMEN NON STOP

Słupsk, 22-25 listopada 2018 r.

1. Konkurs odbywa się w ramach 12. festiwalu młodych talentów NIEMEN NON STOP.

2. Konkurs adresowany jest do młodzieży środowisk szkolnych i akademickich (w przedziale wieku 15-28 lat) na terenie całego kraju oraz za granicą.

3. W Konkursie mogą wziąć udział soliści oraz grupy wokalne i wokalno-instrumentalne. Z udziału w nim wyłączeni są zdobywcy Grand Prix poprzednich edycji.

4. Przedmiotem Konkursu jest twórczość autorska (kompozytorska, literacka) Czesława Niemena oraz utwory innych autorów wykonywane przez artystę.

5. Każdy uczestnik Konkursu przedstawia do oceny Komisji Kwalifikacyjnej 2 dowolne utwory z repertuaru Czesława Niemena (czas trwania jednego utworu nie powinien przekraczać 4 min.), w dowolnie wybranym języku.

Uwaga! Utwory wybrane z listy rekomendowanej przez organizatora Konkursu będą dodatkowo premiowane przez Komisję Kwalifikacyjną i jury Konkursu.

6. Materiały dźwiękowe (wraz z dokładnym opisem wykonywanych utworów) oraz - w przypadku solistów - materiały nutowe (partie instrumentów: keyboard/fortepian, gitara basowa, perkusja) i kartę uczestnictwa (wraz z fotografią uczestnika) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.11.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres biura festiwalowego (Emcek, al.3 Maja 22, 76-200 Słupsk) z dopiskiem NIEMEN NON STOP lub na pocztę elektroniczną niemennonstop@wp.pl (obowiązkowe jest telefoniczne potwierdzenie wysłania materiałów - pod numerem 727 510 923, najpóźniej do 6.11.2018).

7. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wyłoni finałową Złotą Dziesiątkę (soliści, zespoły), która podczas festiwalu rywalizować będzie o nagrody. O werdykcie Komisji uczestnicy zostaną poinformowani w terminie do dnia 5.11.2018 r. (e-mail, telefon).

8. W programie festiwalu uczestnicy Konkursu wykonywać będą jeden z zaproponowanych utworów z repertuaru Niemena wybrany przez Komisję Kwalifikacyjną.

9. Festiwalowym prezentacjom solistów Konkursu towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna "Słupska Sinfonietta", a występy oceniać będzie jury złożone ze znanych postaci polskiej kultury muzycznej.

10. Próby uczestników Konkursu odbędą się w dniu 24.11.2018 w Słupskim Ośrodku Kultury (soliści, zespoły). O porządku prób decydują organizatorzy.

11. Przyjazd uczestników Konkursu do Słupska i zakwaterowanie na koszt własny (istnieje możliwość rezerwacji noclegów przez organizatora).

Uwaga: uczestnicy zgłaszający swój akces do Konkursu w pełni akceptują jego regulamin i wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe wykorzystanie nadesłanych materiałów audio i foto
oraz rejestracji audio/video wszystkich występów uczestnika w ramach festiwalu na wszystkich polach eksploatacji.

ORGANIZATOREM 12. festiwalu młodych talentów NIEMEN NON STOP jest Stowarzyszenie NOTA ANAMNESIS we współpracy ze Słupskim Ośrodkiem Kultury.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU