Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Regulamin międzynarodowego Konkursu Piosenki scen@niemena

 1. Konkurs odbywa się w ramach 6. festiwalu młodych talentów NIEMEN NON STOP.
 2. Konkurs adresowany jest do młodzieży środowisk szkolnych i akademickich (w przedziale wieku 15-28 lat) na terenie całego kraju oraz za granicą.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział soliści oraz grupy wokalne i wokalno-instrumentalne. Z udziału w nim wyłączeni są zdobywcy Grand Prix poprzednich edycji.
 4. Przedmiotem Konkursu jest twórczość autorska (kompozytorska, literacka) Czesława Niemena oraz utwory innych autorów wykonywane przez artystę.
 5. Każdy uczestnik Konkursu przedstawia do oceny Komisji Kwalifikacyjnej 3 dowolne utwory  z repertuaru Czesława Niemena (czas trwania jednego utworu nie powinien przekraczać 4 min.).
  Uwaga!  Utwór wybrany z listy przedstawionej przez organizatora Konkursu będzie dodatkowo premiowany przez Komisję Kwalifikacyjną i jury Konkursu.
 6. W dodatkowej kategorii   ?open? uczestnicy Konkursu mają możliwość zaprezentowania utworu   z kręgu   twórczości własnej.  
 7. Wszystkie utwory powinny być zarejestrowane na nośniku w formacie CD. Materiały dźwiękowe wraz z dokładnym opisem wykonywanych utworów oraz - w przypadku solistów - materiałami  nutowymi (partie instrumentów: keyboard/fortepian,gitara basowa, perkusja) i kartę uczestnictwa  (znajduje się na dole strony) wraz z fotografią uczestnika należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2011r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres biura festiwalowego (Młodzieżowe Centrum Kultury, Al.3 Maja 22, 76-200 Słupsk) z dopiskiem NIEMEN NON STOP lub na pocztę elektroniczną niemennonstop@wp.pl (obowiązkowe jest  telefoniczne  potwierdzenie wysłania materiałów).Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przysłanych materiałów dźwiękowych w celu promocji festiwalu.
 8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wyłoni wykonawców (soliści, zespoły), którzy zaprezentują się w programie festiwalowym. O werdykcie uczestnicy zostaną poinformowani w terminie do dnia 10 .10.2011 r.  (e-mail, telefon).
 9. I dnia  festiwalu uczestnicy Konkursu wykonywać będą: - jeden z zaproponowanych utworów z repertuaru Niemena wybranych przez Komisję Kwalifikacyjną (decydującym kryterium będzie oryginalna interpretacja, dająca wykonawcy szansę na dalszą rywalizację w Konkursie),                                                                                                                                                       - zakwalifikowany przez Komisję utwór z kręgu twórczości własnej. Festiwalowe prezentacje uczestników Konkursu z towarzyszeniem profesjonalnej grupy instrumentalnej oceniać będzie jury złożone ze znanych postaci polskiej kultury muzycznej. Jury wyłoni ?Złotą Dziesiątkę?, która II dnia  festiwalu wykona wybrany przez Komisję drugi z proponowanych utworów z repertuaru Niemena. 
 10. Próby uczestników Konkursu odbędą się w dniach 19.-20. 10.2011r. (Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku) oraz 21.-22.10.2011 r. (Polska Filharmonia Sinfonia Baltica). 
 11. Przyjazd uczestników Konkursu do Słupska i zakwaterowanie na koszt własny (istnieje możliwość rezerwacji noclegów przez organizatora). 
 12. Uczestnicy zgłaszający swój udział w Konkursie w pełni akceptują jego regulamin.  

 Nagrody

GRAND PRIX 6.000 PLN  ? nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Słupska  

I m-ce  5.000 PLN ? nagroda   w kategorii solistów lub zespołów

II m-ce 2x 2.500 PLN ? nagrody w kategorii solistów   i zespołów 

III m-ce 2x 1.500 PLN ? nagrody w kategorii solistów i zespołów   

Wyróżnienia 4x 750 PLN  

Nagroda w kategorii ?open?

Sesja nagraniowa w koszalińskim Studiu Koncertowo-Nagraniowym im. Czesława Niemena - nagroda Radia Koszalin

Uwaga:  podział i wysokość nagród w kategorii solistów i zespołów może ulec zmianie.

6th  Niemen Non Stop Young Talents Festival

 INTERNATIONAL SINGING CONTEST scen@niemena

 RULES AND REGULATIONS

1. The International Singing Contest scen@niemena is a part of the 6th  Niemen Non Stop Young Talents Festival.

2. The Contest is open to all young people between 15-28 years of age, from Poland or abroad.

3. Participants of the Contest may be soloists or groups ? both vocal or vocal-instrumental. The Grand Prix laureates of the previous Contest editions are excluded from participation.

4. The entries must consist of compositions created by Czesław Niemen or pieces created by other authors but included in the Czesław Niemen repertoire.

5. Each participant must submit 3 songs from the Czesław Niemen repertoire (length of each song must not exceed 4 min.) in a language of choice.

NOTE : Songs chosen from the list provided by the Organizer will be awarded additional points both by the Qualifying Committee and the jury.

6.  In the OPEN category there is a possibility to present original songs written by the participants.

7. The submitted songs must be recorded on a CD. The entries must include a completed entry form with a photo as well as a clearly described CD with the submitted songs. The soloists must additionally submit the songs' sheet music (keyboard instruments, bass guitar, drums). The cut-off date for entry submission is

30 Sep 2011  (date of postmark). Send your entries to: Młodzieżowe Centrum Kultury, al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk, POLAND, with the annotation: 'NIEMEN NON STOP' or e-mail to: niemennonstop@wp.pl

NOTE:  Participants must confirm their submissions by phone by the cut-off date.

8.The Qualifying Committee will select participants (both soloists and bands) to perform during the 6th  Niemen Non Stop Young Talents Festival. The participants will be notified of the decision by 10 Oct 2011 , by phone or e-mail.

9. During the 1st  day of the Festival the selected participants will perform (with help of a professional instrumental band):

- one song from the Czesław Niemen repertoire chosen by the Qualifying Committee (the main criterion of the song's choice, enabling the contestant to remain in the competition, is the novelty of its interpretation),

- a song in the OPEN category (if submitted and accepted by the Qualifying Committee)

The performance will be evaluated by a Jury of prominent Polish musicians and music journalists. The Jury will select 'The Golden Ten' ? 10 contestants to perform during the 2nd  day of the Festival (the second song from the Czesław Niemen repertoire chosen by the Qualifying Committee).

10. The rehearsals are scheduled for 19 and 20 Oct 2011 (Młodzieżowe Centrum Kultury in Słupsk) and for 21 and 22 Oct 2011 ( Polska Filharmonia Sinfonia Baltica).

11. The organizers do not provide transportation or accommodation for the contestants. There is a possibility to arrange for accommodation booking by the organizers.

12.The participants submitting their entry must accept these rules and regulations.

PRIZES:  

GRAND PRIX 6.000 PLN ? founded by the Słupsk President

1st  prize 5.000 PLN  ? prize in solo or group performers categories

2nd  prize 2 x 2.500 PLN ? prizes in solo and group performers categories

3rd  prize 2 x 1.500 PLN  ? prizes in solo and group performers categories Distinctions 4 x 750 PLN

 OPEN category prize

A recording session at the Concerts and Recordings Studio named after Czesław Niemen ? founded by Radio Koszalin

 NOTE: the number and value of prizes may vary.

 For more information visit: www.niemennonstop.pl

Lista utworów

 1.  She Is Looking Good - muz./sł. Rodger Collins
 2.  Strange Is This World ? muz./sł. Czesław Niemen, tłum.Paweł Brodowski
 3.  Why Did You Stop Loving Me - [wersja próbna] muz. Czesław Niemen/sł. Marek Rymaszewski,  tłum. Paweł Brodowski
 4.  What A Beatiful Women You Are ? muz./sł. Czesław Niemen, tłum.Paweł Brodowski
 5.  Przecież nas wita... - muz. Marek Sewen/sł. Jacek Hohensee
 6.  Cziornyje browi, karie oczi ? muz. Czesław Niemen/sł. trad.
 7.  Lilacs and Champagne ? muz. Czesław Niemen/sł. Norman Simon
 8.  Una luce mai accesa ? muz. Daniele Pace/sł. Panzieri, Pilat
 9.  Jakże człowiek jest piękny ? muz. Czesław Niemen/ sł. Ernest Bryll
 10.  Pożegnanie harnasia ? muz. Katarzyna Geartner/sł. Ernest Bryll
 11.  Sieroctwo - muz. Czesław Niemen/sł. Cyprian Norwid
 12.  Moja Ojczyzna [wersja ?91] - muz. Czesław Niemen/sł. Cyprian Norwid
 13.  Pieśń Wernyhory [wersja pierwsza] ? muz. Czesław Niemen/sł. Juliusz Słowacki
 14.  Dialog ? muz. Czesław Niemen/ sł. Władysław Broniewski, Włodzimierz Majakowski
 15.  Ballada łomżyńska ? muz. Czesław Niemen/sł. Ernest Bryll
 16.  Za płotem ? muz. Czesław Niemen/sł. Cyprian Norwid
 17.  Sen końca i początku ? muz./sł. Czesław Niemen
 18.  Zjawa i poeta ? muz./sł. Czesław Niemen
 19.  Pieśń od ziemi naszej - muz. Czesław Niemen/sł. Cyprian Norwid
 20.  Doloniedola ? muz./sł. Czesław Niemen

Roman Radoszewski

konsultacje: radosski@poczta.wp.pl

 karta uczestnictwa 2011 [71,50 kB]  English karta uczestnictwa 2011 [25,50 kB]