Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Regulamin ogólnopolskiego Konkursu Piosenki scen@niemena

Regulamin ogólnopolskiego Konkursu Piosenki scen@niemena

1. Konkurs odbywa się w ramach 10.festiwalu młodych talentów NIEMEN NON STOP.

2. Konkurs adresowany jest do młodzieży środowisk szkolnych i akademickich (w przedziale wieku 15-28 lat) na terenie całego kraju oraz za granicą.

3. W Konkursie mogą wziąć udział soliści oraz grupy wokalne i wokalno-instrumentalne. Z udziału w nim wyłączeni są zdobywcy Grand Prix poprzednich edycji.

4. Przedmiotem Konkursu jest twórczość autorska (kompozytorska, literacka) Czesława Niemena oraz utwory innych autorów wykonywane przez artystę.

5. Każdy uczestnik Konkursu przedstawia do oceny Komisji Kwalifikacyjnej 2 dowolne utwory z repertuaru Czesława Niemena (czas trwania jednego utworu nie powinien przekraczać 4 min), w dowolnie wybranym języku.

Uwaga!  Utwory wybrane z listy rekomendowanej  przez Organizatora Konkursu będą dodatkowo premiowane przez Komisję Kwalifikacyjną i Jury Konkursu.

6. W kategorii "open" uczestnicy Konkursu mają możliwość zaprezentowania utworu z kręgu twórczości własnej, tj. kompozycji autorskiej z własną muzyką lub tekstem w dowolnym języku (dozwolone są utwory mające kilku autorów).

7. Wszystkie utwory powinny być zarejestrowane w formacie MP3. Materiały dźwiękowe (wraz z dokładnym opisem wykonywanych utworów) oraz w przypadku solistów materiały nutowe (partie instrumentów: keyboard/fortepian, gitara basowa, perkusja) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2015 r. ,korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www.niemennonstop.pl, którego wypełnienie i przesłanie Organizatorowi jest jednym z warunków niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie.

8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wyłoni Złotą Dziesiątkę (soliści, zespoły), która rywalizować będzie o festiwalowe nagrody podczas Finałowego Koncertu w dn. 27.11.2015 r. O werdykcie Komisji, której decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, uczestnicy zostaną poinformowani w terminie do dnia 15.11.2015 r . (e:mail, telefon).

9. W programie Finałowego Koncertu uczestnicy Konkursu wykonywać będą jeden ze zgłoszonych utworów z repertuaru Niemena oraz fakultatywnie utwór z kręgu twórczości własnej - zakwalifikowany przez Komisję.

10. Festiwalowe prezentacje mogą być wykonywane wyłącznie z  towarzyszeniem profesjonalnej grupy instrumentalnej zaproponowanej przez Organizatora (keyboard/fortepian, gitara basowa, perkusja), akompaniatora lub z własnym akompaniamentem. Wyklucza się możliwość wykonywania utworów z półplaybacku lub playbacku, o ile Organizator na to nie zezwoli. Akompaniatorzy i zespoły zapewniają instrumenty muzyczne w swoim zakresie, zaś Organizator Konkursu obsługę techniczną (nagłośnienie i oświetlenie).

11. Występy oceniać będzie Jury złożone ze znanych postaci polskiej kultury muzycznej. Wszelkie decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

12. Próby uczestników Konkursu odbędą się w dniach 26.11.2015 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury (soliści z towarzyszeniem profesjonalnej grupy instrumentalnej) oraz 27.11.2015 w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica (soliści, zespoły).

13. Przyjazd uczestników Konkursu do Słupska i zakwaterowanie na koszt własny (istnieje możliwość rezerwacji noclegów przez Organizatora).

14. Organizator ma prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym zakresie i według uznania, co zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www.niemennonstop.pl.

Uwaga:  uczestnicy zgłaszający swój akces do Konkursu w pełni akceptują jego regulamin i wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe wykorzystanie nadesłanych materiałów audio i foto oraz rejestracji audio/video wszystkich występów uczestnika w ramach festiwalu na wszystkich polach eksploatacji.

Nagrody

GRAND PRIX 6.000 PLN  nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Słupska

I m-ce 5.000 PLN  nagroda w kategorii solistów lub zespołów

II m-ce 2x 2.500 PLN  nagrody w kategorii solistów i zespołów

III m-ce 2x 1.500 PLN nagrody w kategorii solistów i zespołów

Wyróżnienia 4x 750 PLN

Nagroda w kategorii ?open? 1000 PLN

Nagroda Radia Koszalin - sesja nagraniowa w koszalińskim Studiu Koncertowo-Nagraniowym im. Czesława Niemena.

Uwaga:  podział i wysokość nagród w kategorii solistów i zespołów może ulec zmianie.