Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Konkurs Piosenki scen@niemena

WERDYKT JURY festiwalu NIEMEN NON STOP

12. festiwal młodych talentów NIEMEN NON STOP Słupsk

pod Honorowym Patronatem

Marszałka Województwa Pomorskiego

oraz Prezydenta Miasta Słupska

OT RONDO Słupskiego Ośrodka Kultury

24 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ JURY

Jury w składzie:

Anna Serafińska
Ryszard Wojciul
Wojciech Korzeniewski

po przesłuchaniu 9 wykonawców (soliści, zespoły) postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix 12. festiwalu młodych talentów NIEMEN NON STOP - Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego

6.000 PLN

PATRYCJI MIZERSKIEJ

Wyróżnienie - nagroda sfinansowana ze środków Miasta Słupska

2.500 PLN

PAULINIE ŁADZE

Wyróżnienie - nagroda sfinansowana ze środków Miasta Słupska

2.500 PLN

DARII KOROWAJCZYK

Nagroda Radia Koszalin w postaci sesji nagraniowej (15 godz.) w Studiu Nagrań im. Czesława Niemena

PATRYCJI MIZERSKIEJ

.

Poza nagrodami przyznanymi przez Jury festiwalowe, przyznano następujące nagrody:

- koncert (wraz z honorarium) w Klubie Czarnego Krążka - ufundowany ze środków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku:

PATRYCJI MIZERSKIEJ

- nagrodę specjalną Prezydentki Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej:

MAI MĘDREK

- nagrodę specjalną dotychczasowej Dyrektor Festiwalu Anny Maćkowiak:

IDZE KOZACKIEJ

.

Gratulujemy! 

Festiwal zorganizowano przy wsparciu finansowym Miasta Słupska

.

Regulamin Konkursu Piosenki scen@niemena

 1.  Konkurs odbywa się w ramach 12. festiwalu młodych talentów NIEMEN NON STOP.
 2.  Konkurs adresowany jest do młodzieży środowisk szkolnych i akademickich (w przedziale wieku 15-28 lat) na terenie całego kraju oraz za granicą.
 3.  W Konkursie mogą wziąć udział soliści oraz grupy wokalne i wokalno-instrumentalne. Z udziału
   w nim wyłączeni są zdobywcy Grand Prix poprzednich edycji.
 4.  Przedmiotem Konkursu jest twórczość autorska (kompozytorska, literacka) Czesława Niemena
   oraz utwory innych autorów wykonywane przez artystę.
 5.  Każdy uczestnik Konkursu przedstawia do oceny Komisji Kwalifikacyjnej 2 dowolne utwory  
   z repertuaru Czesława Niemena (czas trwania jednego utworu nie powinien przekraczać 4 min.),
   w dowolnie wybranym języku. Uwaga! Utwory wybrane z listy rekomendowanej przez organizatora Konkursu będą dodatkowo premiowane przez Komisję Kwalifikacyjną i jury Konkursu.  
 6.  Materiały dźwiękowe (wraz z dokładnym opisem wykonywanych utworów) oraz - w przypadku solistów - materiały nutowe (partie instrumentów: keyboard/fortepian, gitara basowa, perkusja)
   i kartę uczestnictwa  (wraz z fotografią uczestnika) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.11.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres biura festiwalowego (Emcek, al.3 Maja 22, 76-200 Słupsk) z dopiskiem NIEMEN NON STOP lub na pocztę elektroniczną niemennonstop@wp.pl (obowiązkowe jest telefoniczne potwierdzenie wysłania materiałów - pod numerem 727 510 923, najpóźniej do 6.11.2018).
 7.  Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wyłoni finałową Złotą Dziesiątkę (soliści, zespoły), która podczas festiwalu rywalizować będzie o nagrody. O werdykcie Komisji uczestnicy zostaną poinformowani w terminie do dnia 7 .11.2018 r. (e-mail, telefon).
 8.  W programie festiwalu uczestnicy Konkursu wykonywać będą jeden z zaproponowanych utworów
   z repertuaru Niemena wybrany przez Komisję Kwalifikacyjną.
 9.  Festiwalowym prezentacjom solistów Konkursu towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna "Słupska Sinfonietta", a występy oceniać będzie jury złożone ze znanych postaci polskiej kultury muzycznej. 10. Próby uczestników Konkursu odbędą się w dniu 24.11.2018 w Słupskim Ośrodku Kultury (soliści, zespoły). O porządku prób decydują organizatorzy. 11. Przyjazd uczestników Konkursu do Słupska i zakwaterowanie na koszt własny (istnieje możliwość rezerwacji noclegów przez organizatora).

Nagrodami pieniężnymi w Konkursie są Grand Prix 2018 oraz dwa wyróżnienia.

ORGANIZATOREM  12. festiwalu młodych talentów NIEMEN NON STOP jest Stowarzyszenie NOTA ANAMNESIS we współpracy ze Słupskim Ośrodkiem Kultury.

*

Lista utworów premiowanych

 1.  The Bestman Cried (muz. Rufth Batchelor/sł. Bob Roberts, z rep. Clyde’a McPhattera)
 2.  Strange Is This World (muz. i sł.Czesław Niemen, tł. Paweł Brodowski)
 3.  Why Did You Stop Loving Me [wersja próbna] (muz. Niemen/sł. Marek Rymaszewski, tł. Paweł Brodowski)
 4.  What A Beatiful Women You Are (muz. i sł. Czesław Niemen, tł. Paweł Brodowski)
 5.  Przecież nas wita... (muz. Marek Sewen/sł. Jacek Hohensee)
 6.  Ty takajaż prastaja kak wsie... (muz. Czesław Niemen/sł. Sergiej Jesienin)
 7.  Lilacs and Champagne (muz.Czesław Niemen/sł. Norman Simon)
 8.  Half Way Around The World (muz.Czesław Niemen/sł.Norman Simon)
 9.  Jakże człowiek jest piękny (muz. Czesław Niemen/sł.Ernest Bryll)
 10.  Epitafium (muz./sł.Czesław Niemen)
 11.  Sieroctwo (muz. Czesław Niemen/sł.Cyprian Norwid)
 12.  Moja Ojczyzna (muz. Czesław Niemen/sł.Cyprian Norwid)
 13.  Pieśń Wernyhory (muz.Czesław Niemen/sł. Juliusz Słowacki)
 14.  Dialog (muz. Czesław Niemen/sł.Władysław Broniewski i Włodzimierz Majakowski)
 15.  W imieniu Niepodległej (muz./sł. Czesław Niemen)
 16.  Za płotem (muz. Czesław Niemen/sł. Cyprian Norwid)
 17.  Sen końca i początku (muz./sł. Czesław Niemen)
 18.  Zjawa i poeta (muz./sł.Czesław Niemen)
 19.  Pieśń od ziemi naszej (muz. Czesław Niemen/sł.Cyprian Norwid)
 20.  Doloniedola (muz./sł. Czesław Niemen)

autor Roman Radoszewski

*

Karta uczestnictwa do pobrania poniżej

Dokument Karta zgłoszenia